Mida tuleb teada

   

Uudised-artiklid

   

Teenused

   

Koolitused

    Publikatsioonid

 

   
  INSTITUUDIST:   Tutvustus   Töötajad   Tehniline labor   Monitooringujaam      


 

Tegevusest lähemalt, tehnilisest võimekusest,
töötajatest ja organisatsiooni kompetentsist

 

 

  Tutvustus
Uurime keskkonnanähtusi, millele seni vähe tähelepanu pööratud - madalsageduslikud maakiirgus- ja elektriväljad - mille olemust ning mõju tervisele ühiskond alles hakkab mõistma. Loe lähemalt
     
     
  Personal
Erinevate teadusharude spetsialistid, kes soovivad anda oma panuse ühiskonna harimisse keskkonna paljudest tahkudest ja mõjudest, mida tänapäeval veel hästi ei teata.
Loe lähemalt
     
     
  Tehniline katselabor
Laboritehnika hulka kuuluvad uue põlvkonna kiirgusväljade mõõturid ning katsete läbiviimiseks vajalik aparatuur, tagamaks uurimustulemuste adekvaatsust. Loe lähemalt
     
     
  Monitooringujaam
Planetaarse madalsagedusliku komponendi (nn Schumanni resonantsi) monitooring aitab meil analüüsida Päikese aktiivsuse ning muude globaalsete keskkonnanähtuste seoseid ning mõju biosfäärile. Loe lähemalt

 

 

Instituudi töötajad kannavad välitöödel kaasas töötõendit ning erirõivastust (hallides kollastes värvides). Astu julgelt juurde ja küsi lisainfot, meie töötajad annavad sulle vajalikku nõu hea meelega.