Keskkonnatervise ja -ohutuse Instituut
Avaleht | Instituudist | Uurimistöö | Kontakt | IN ENGLISH
   
Keskkonnatervise ja -ohutuse Instituut
    Tasub teada     Teenused     Koolitused     Allalaadimiseks  
   
 INSTITUUDIST
  Nimekiri   Elektromagnetväljad   Maakiirgusväljad   Valgustus   Müra   Konsultatsioon Telli koolitus        
 Keskkonnatervise ja -Ohutuse InstituutTeenused valgustus

 
Ergonoomiline valgustus imiteerib kõiki päikesevalguse aspekte. Sellised lahendused mõjuvad soodustavalt inimese kehalisele ja vaimsele tervisele ning tõstavad märgatavalt töövõimet.
 
 

 

 
Päikesevalgus on ergonoomilise valgustuse etaloniks lihtsal põhjusel - inimese sadade miljonite aastate evolutsioon on toimunud päikesevalguse all - seepärast mõjub inimorganismile kõige soodsamalt valgustus, mis parimal moel jäljendab päikesevalgust. Hälbed sellest etalonist võivad tekitada hälbeid ka enesetundes, töövõimes ja tervises.

Töökeskkonna mõõtmistel nõutakse valgustuse hindamisel vaid valgustustugevuse mõõtmist. Tegelikult aga sõltub inimese heaolu mitmest valguse parameetrist. Keskkonnatervise Instituut mõõdab kõiki valgustuse ergonoomilisi aspekte. Teenindame nii eraisikuid kui asutusi.


MÕÕDAME JA HINDAME:

Valgustustugevus

Piisav valgustustugevus (ehk valgustustihedus) on vajalik korrektse töösoorituse ja silmade heaolu huvides. Valgustustugevust mõõdetakse luxides. Minimaalselt nõutav valgustustugevus kontoritööl on 500luxi. Kasutatav mõõteseade on luxmeeter.


Värelus
Värelust hinnatakse Hertzides (Hz) - mitu vilkumist sekundis. Värelused alla 100Hz võivad tekitada peavalusid, loidust jm nähte. Turvaliseks loetakse valgustid, mille värelus on üle 20 000 Hz. Soovitatav on aga kasutada valgustiliike, mis üldse värelust ei tekita (pidevvalgus). Ka Päike on pideva valgusvooga. Kasutatav mõõteseade on nn flickermeeter.


Spekter
Ergonoomilise valgustuse spekter on sarnane päikesevalguse spektriga. See on täisspekter valgustus (ing.k. full spectrum lighting), mille kõik lainepikkused on samas proportsioonis päikesevalguse lainepikkustega. Enamus levinud valgustiliike (n. säästupirnid, päevavalguslambid jm) on aga nn pseudovalged - need jätavad silmale pettekujutelma valgest, kuid tegelikult on katkendliku spektriga (mitte täisspekter). Spektri mõõtmine võimaldab hinnata, kuivõrd see vastab päikesevalguse omale  ehk kuivõrd ergonoomiline see on. Samuti on võimalik hinnata, kas reklaamitud full-spectrum-valgusti tegelikult ka täisspektriga on.
Spektrit hinnatakse spektrijaotuskõvera järgi (iga valguse lainepikkuse kohta leitakse selle valgustugevus). Kasutatav mõõteseade on optiline spektromeeter.


Värvustemperatuur
Madal värvustemperatuur (alla 4500K) tekitab roosaka valguse (ing.k soft-white), kõrge värvustemperatuur tekitab sinaka varjundiga valguse (in.k cool-white). Vastavad markeeringud võib leida ka valgustite pakenditelt. Madal värvustemperatuur ei sobi töökohtadele, sest muudab inimesed loiuks ning mugavaks. Kõrge värvustemperatuur aga ei sobi puhkeruumidesse, sest ei pruugi lasta inimestel lõdvestuda.  Värvustemperatuur töökohal sõltub kõikide valgustusliikide summast (üld-, koht-, dekoratiiv- ja loomulik valgustus). Värvustemperatuuri mõõtmine võimaldab hinnata, kas see soodustab või pärsib selles ruumis ette nähtud tegevust. Värvustemperatuuri määratakse Kelvinites (K). Kasutatav mõõteseade on värvustemperatuuri mõõtja.


Valgusti EM-kiirgus
Teatud tüüpi valgustid tekitavad liigse elektromagnetvälja. See võib tuleneda valitud valgustiliigi tehnoloogiast, valgusti korpusest, lülititest, juhtmestikust, või nende paigaldusviisist. Soovitav on valida sellised valgustid, milles pole liigset EM-kiirgust tekitavaid komponente. Samas ka vähese elektromagnetväljaga valgusti võib elektrosmogi siiski tekitada, kui kasutatakse teatud liiki voolumuundureid või lüliteid. Valgusti elektromagnetvälja mõõtmine võimaldab eeltoodus selgust luua ning olla abiks järeltestimisel, kui ette on võetud meetmeid elektromagnetväljade vähendamiseks.
Kasutatav mõõteseade on EMV-mõõtur. Mõõteühikuteks on V/m (elektriväli) ja A/m või Tesla (magnetväli). Mõõtetulemused teisendame arusaadavasse vormi 10-palli skaalal (1-vähene ... 10-väga tugev).


Valgustusdünaamika hindamine
Kaasaegne, ergonoomiline valgustuslahendus kannab nime dünaamiline valgustus. See on süsteem, mis sisaldab kõiki eeltoodud parameetreid, et siseruumide valgustus oleks võimalikult lähedane loomulikule päikesevalgusele. Näitena võib esile tuua päeva jooksul muutuva valgustustugevuse ja värvustemperatuuri, et olla ühel sammul inimese bioloogilise päevarütmiga. Teadusuurimuste kohaselt, tunneb inimene end kõige paremini ning on kõrge tööviljakusega just dünaamilise valgustusega ruumides.

Hindame sisevalgustuse vastavust dünaamilise valgustuse kriteeriumitele spetsiaalse hindamissüsteemi alusel.


UV-valgus
Teatud puhkudel kasutatakse siseruumides UV-valgusteid, näiteks et kunstlikult luua päikesevalgusele lähedane UV-tase. Sel juhul on turvalisuse seisukohast oluline valgustite õige asetus ning UV-kiirguse tase.
Mõõdame UVA, UVB taseme. UV-kiirguse mõõteühikuks on mW/cm
². Kasutatav mõõteseade on UV-valguse mõõtur (sobilik ka terapeudiliste UV-seadmete mõõtmiseks mõõtevahemikega UVA, UVB: UV6, UV21).


Konsultatsioon
Nõustame teemadel:
▪ ergonoomiline valgustus - milleks see on vajalik ja kuidas see luua;
▪ valgustustugevus, värelus, värvustemperatuur, spekter, EM-kiirgus;
▪ soovitused dünaamilise valgustuse kavandamiseks;
▪ õppeprotsessi toetav valgustussüsteem;
▪ tähelepanu nõudvat tööd toetav valgustussüsteem
▪ väljapuhkamist ja lõõgastumist toetav valgustussüsteem;
▪ öötööd toetav valgustussüsteem;
▪ milline valgustus on abiks, kui tegu on hüperaktiivsete v loidude lastega.


Mõõtelabori teenused
Esitades valgusti, on võimalik tellida detailne mõõteraport kõigi eeltoodud parameetrite kohta. Mõõtmised viiakse läbi selleks kohandatud ekspositsioonistendidel instituudi mõõtelaboris.


Mõõteteenus on hindava iseloomuga. Mõõtetulemused ei sobi näiteks esitamiseks Tööinspektsioonile, sest Keskkonnatervise Instituudi mõõtelabor on kohandatud teaduslikeks mõõtmisteks ja nõustamistööks.

 
 
 

 

 

 

    
     SISUKAART
 

 

SISUKAART Palun temaatilistest üritustest teavitada minu e-mailile OTSING

Avaleht
Instituudist
Uurimistöö
Kontakt

Teenused
Elektromagnetväljad
Maakiirgused
Valgustus

Avatud koolitused
Allalaadimiseks