Keskkonnatervise ja -ohutuse Instituut
Avaleht | Instituudist | Uurimistöö | Kontakt | IN ENGLISH
   
Keskkonnatervise ja -ohutuse Instituut
    Tasub teada     Teenused     Koolitused     Allalaadimiseks  
   
 INSTITUUDIST
  Nimekiri   Elektromagnetväljad   Maakiirgusväljad   Valgustus   Müra   Konsultatsioon Telli koolitus        
 Keskkonnatervise ja -Ohutuse InstituutTeenused elektromagnetväljad (EMV)

 
Elektrostressi tundemärkideks võivad olla  pidev väsimustunne, unehäired, keskendumisvõime langus, mälu kehvenemine.
 
 

 

 

Keskkonnatervise Instituudi mõõterühm omab laiapõhjalist kompetentsi, nii metoodika kui aparatuuri osas. Meie töötajad on ülikooli ettevalmistusega ning uurimustöö kogemusega elektromagnetväljade asjatundjad. Instituudi mõõterühm erineb teistest teenusepakkujatest, sest töö tulemuseks ei ole üksnes numbrijada, millega tavainimesel pole midagi peale hakata. Seletame, mida näidud tähendavad. Abistame lahenduste leidmisel. Kompetentsi puudulikkuse tõttu ei suuda eelmainitut pakkuda mitmed teised teenusepakkujad Eestis, andes alusetuid hinnanguid, et "kõik on korras". Seetõttu pöördutakse tihti meie poole kordusmõõtmiste teostamiseks. Teenindame nii asutusi kui kodusid.

 

Baasteenus:  
Elektromagnetväljade mõõtmine 149EUR
Olgu tegemist elamispinna või tööruumidega, määrame elektromagnetvälja üldise intensiivsuse mitmetes eri punktides. Hoone ning krundi erinevates punktides tehtud mõõtmised lubavad avastada EMVde tekkekohti ning määrata levikusuundi. Soovitatav on mõõtmine läbi viia magamistubades, lastetubades ja mujal kus inimesed pikemat aega viibivad - kauaaegne viibimine mõõduka EMV mõjualas võib tekitada suurema doosi kui hetkeline viibimine tugevama EMV juures.
Aitame hinnata, kas mõõtmistulemus on alla või üle tüüpilise keskmise ning kuidas on vastavus piirnormidega.
     Elamispinna puhul on hind ühe elamispinna mõõtmiseks.
  
  Tööruumide puhul on hind kuni 4 töökohaga
     tööruumidele; iga lisanduv töökoht on +19EUR.

  
  Krundi puhul on hind kuni 3000m2 kohta,
     suurematele pindadele hind kokkuleppel; juhul
     kui tellitakse mõõtmine ka siseruumidesse, on   
     mõõteteenus krundil 60EUR.

Kohalesõidutasu
Tallinnasse ja lähivaldadesse TASUTA
Kaugematele objektidele
0,10 senti/sõidukilomeeter
 

 
Baasteenuse lisateenused:  
   
Kirjalik mõõteraport +30EUR
Mõõtmistulemuste kohta koostatakse pärast mõõtmist ka kirjalik raport.
   
Töökoha detailne mõõtmine +10EUR/töökoht
Mõõdetakse ekspositsiooni elektromagnetväljadele üle kujutletava inimkeha. Mõõtmistulemused võimaldavad teada saada, millised kehapiirkonnad on suuremate elektromagnetväljade seas kui teised.
   
EMV-spektrogramm +30EUR (madal või kõrgspekter)
Tuvastab elektri- ja magnetväljade tugevused sageduste lõikes. Aitab määrata, mitu erinevat sagedust inimest ümbritseb. Kui on teada sagedus, on võimalik paremini tuvastada elektrosmogi põhjustajad ning seega võtta ette abinõusid nende neutraliseerimiseks. Elektrosmogi sageduste teadmine on hea ka teisel põhjusel - teatud sagedusi loetakse bioloogiliselt ohtlikemateks kui teisi. Seetõttu on spektrogramm-mõõtmiste juures tähelepanu all nii madal-, kesk- kui kõrgsageduslikud kiirgused.

Madal- ja kesksageduste spektrogramm  
(0Hz-1MHz so vooluvõrk, koduseadmed, tööstusseadmed)

Kõrgsageduste spektrogramm
(700MHz-6GHz so traadita andmeside, n WIFI, mobiilimastid, raadio- ja telelevi jm)
Spektrogrammi hind on ühe mõõtepunkti kohta; ülevaate EMV-allikatest annab ka üks mõõtepunkt, kuid parem informatsioon tuleb vähemalt kolmest spektrogrammist.

 
   
Saastelektri taseme määramine (dirty electricity)+19EUR
Viimasel aastakümnel on elektrivõrgus kasvanud saastelektri osakaal, mida toodavad säästupirnid, arvutustehnika jm elektriseadmed, mis tekitavad kõrgsageduslikke impulsse ja reaktiivenergiat. Lülitades sellised seadmed oma vooluvõrku, võib kogu majapidamise elektrijuhtmestik edasi kiirata seda kõrgsageduslikku elektromagnetilist saastet. Samuti võivad seda meie majapidamisse saata naabrid, sest elektrivõrk on sama. Mõõdetakse esinevad sagedused ja nende intensiivsus; selgitatakse ja antakse nõu.
   

 
Eraldiseisvad teenused:  
Perioodiline mõõtmine
24 tundi 89EUR, 7 päeva 270EUR

Ühest mõõtehetkest võib jääda väheks, et teada saada EMV tegelik suurus. Paari tunni pärast, peale mõõtmist võib EMV tugevus olla tõusnud näiteks 1000 korda, lähtuvalt elektriseadmete töörežiimist või lähipiirkonnas asuvatest naabritest või tööstusrajatistest. Mõõteaparatuur paigutatakse teostama mõõtmisi  valitud punktis. 24-tunnine või 7-päevane püsimonitooring aitab saada parema ülevaate elektromagnetilisest doosist, mida inimesed selles kohas saavad. Aitab hinnata, millist tüpi kiirgusega on tegemist. Oluline on jälgida taset öösel, sest siis on inimorganismi kaitse keskkonnastressorite suhtes nõrgem.
   
Inimese elektrotundlikkuse määramine 19EUR/in
Selleks, et hinnata EMV võimalikku mõju inimesele, tuleb arvesse võtta iga inimese eripära. Mõned inimesed on rohkem mõjutatud elektromagnetväljade poolt kui teised.  Kasutame Essexi Ülikooli küsitlusprotokolli, et hinnata inimese vastuvõtlikkusastet elektromagnetväljade suhtes. Klient täidab talle e-maili teel saadetud ankeedi, misjärel analüüsitakse näitajad ning tulemused saadetakse ühe nädala jooksul.
   
Arvuti poolt tekitatavate elektromagnetväljade taseme määramine 19EUR/arvuti
See mõõtmine on mõeldud neile, kes soovivad valida arvutit, mis kiirgab vähem kui teised arvutid. Mõõdetakse madalaid ja keskmisi elektromagnetvälju. Tulemusi võrreldakse teiste teadaolevate arvutite näitajatega. Raport annab teada, kas mõõdetud arvuti on "väga kõrge", "kõrge", "mõõdukas", "vähese" või "olematu" väljatugevusega teiste arvutitega võrreldes.
   
Mõõturi rentimine 2 päeva 50EUR
(tagatisraha 199EUR)

Mõõtur mõõdab madal- ja kesksageduslikku elektri- ja magnetvälja. Mõõtur on samalt Saksa tootjalt, mille profimudeleid teiste seas kasutab ka instituudi mõõterühm. Renditav mõõtur võimaldab saada usaldusväärseid mõõtetulemusi ning on lihtsasti käsitletav. Samas tuleb arvestada, et omal käel teostatud mõõtmised ei asenda professionaalset mõõtmisteenust, sest EM-väljade ülesleidmiseks ja inimeste ekspositsiooni mõõtmiseks on vajalik omada valdkonna metoodikat ja analüüsioskust. Mõõturi kasutusjuhend (ing.k), Mõõtmise video
Konsultatsioon - kuidas vähendada elektromagnetvälju (hind kokkuleppel)
Leiame abinõusid, kuidas vähendada elektromagnetvälju nii töökohtadel kui kodudes.
 
   
Elektromagnetväljade vähendamisefekti mõõtmine (hind kokkuleppel)
Elektromagnetvälju summutavate materjalide tõhususe mõõtmine laboris. Elektromagnetväljade vähendamismeetmete tõhususe mõõtmine objektil (enne ja pärast vähendamismeetmete ja -installatsioonide paigaldamist). 
 
   
Pealtkuulamisseadmete ja teiste tundmatute kiirgusallikate tuvastamine; elektroonilise pealtkuulamise, jälgimise ja mõjutamise neutraliseerimine; tööstusspionaaži riskide vähendamine (hind kokkuleppel)
Tundmatute elektromagnetväljade otsing, kiirguskarakteristika tuvastamine. Kiirgurite suuna ja mõjualade tuvastamine. Samuti, objektile paigaldatud pealtkuulamisseadmete ja kaugjälgimisseadmete otsing. Wi-Fi ja muid traadita andmesideühendusi on võimalik pealt kuulata distantsilt, väljastpoolt hoonet. Bluetoothi kaudu on võimalik sisse häkkida nii mobiiltelefonidesse kui arvutitesse. Elektromagnetilise impulsiga (EMP) on võimalik rikkuda kõik elektroonikaseadmed ja andmekandjad. Spetsiaalsete elektromagnetväljadega on võimalik mõjutada inimese tervist mentaalselt ja füsioloogiliselt. Nende riskide haldamiseks pakume preventiivseid tehnilisi lahendusi ja konsultatsiooni.
 
   

Elektromagnetväljadest vaba ehitise (elektromagnetiline nullmaja) planeerimine ja renoveerimine. (hind kokkuleppel)
Iga elamis- või tööpind on erinev oma elektromagnetväljade koosseisu poolest, millega peab kaitselahenduste väljatöötamisel arvestama. Teenus on mõeldud neile, kes soovivad oma elu- või tööpinnal minimeerida elektromagnetvälju (võimalik viia nullilähedaseks). Identifitseeritakse ja hinnatakse nii hoonesiseseid kui naabrusest kiirgavaid elektromagnetvälju. Vaatluse all on elektromagnetväljade spekter tervikuna: nii elektri- kui magnetväljad, kaasa arvatud nii madalad, kesk- kui kõrgsagedused. Teenus sisaldab ka mõõtmisi enne ja pärast kaitselahenduste rakendamist (efektiivsuskontroll). Soovi korral ka ehitus- ja renoveerimistööde teostamine.

 
   

Keskkonnatervise Instituudi hindadele käibemaksu ei lisandu.
 


Normid ja teadusuuringud
Paljud inimesed seostavad oma tervisehädasid elektromagnetväljadega. Püüame selgitada, kas elektromagnetväljad võivad tõepoolest olla kogetavate hädade põhjuseks  või  tuleks põhjuseid otsida muudest mõjuritest/teguritest. Kuna elektromagnetväljade tekke- ja levikumehhanismid on keerulised tavainimesele mõista, kiputakse neis tihti suuremat ohtu nägema, kui need tegelikult on. Aitame selgitada, kas sellelaadsetel kahtlustel on teaduslikku alust või mitte. Käesolevate teenuste eesmärk on selgitada, millised on kiirgustasemed ning kui soov on neid vähendada - kuidas seda teha.

Samuti tuleb teada, et ka teised keskkonnastressorid (müra, kemikaalid, ebatervislik sisekliima, kehv valgustus, psüühilised tegurid) mõjuvad samaaegselt organismile. Teadlased on arvamusel, et mida suurem on ka teiste keskkonnastressorite mõju, seda väiksemad peavad olema ka elektromagnetväljade tugevused, et soovimatuid tervisemõjusid esile kutsuda. Keskkonnastressorid nõrgestavad inimese vastupanuvõimet (immuunsüsteemi) üldiselt.
 

Mõõteteenused on mõeldud töökohtade ja elamispindade väljatugevuste hindamiseks. Mõõtetulemused ei sobi näiteks esitamiseks Tööinspektsioonile, sest mõõtemetoodika on kohandatud nõustamistööks, et tellijal sellest teenusest kõige rohkem kasu oleks.

 

Märksõnad: mobiiltelefonid, mobiilimastid, mobiiltelefonimastid, mobiiliantennid, telemastid, raadiomastid, radarid, saatejaamas, mobiilikiirgus, elektromagnetkiirgus, WIFI, WLAN, traadita andmeside, mobiilne internet, ruuterid, elektroülitundlikkus, EHS, elektrostress, peavalud, silmade ülepinge, nägemine, nägemisvõime, nägemisteravus, krooniline väsimus, loidus, passiivsus, käitumishäired, ADHD, Alzheimer, Parkinson, neurodegeneratiivsed probleemid, keskendumisvõime, kognitiivne võimekus, töövõime,
 

Teenindame Baltikumis ja Soomes.


 

    
     SISUKAART
 

 

SISUKAART Palun temaatilistest üritustest teavitada minu e-mailile OTSING

Avaleht
Instituudist
Uurimistöö
Kontakt

Teenused
Elektromagnetväljad
Maakiirgused
Valgustus

Avatud koolitused
Allalaadimiseks