Avaleht | Instituudist | Uurimistöö | Kontakt | IN ENGLISH
   
   
       

 

Magnettormi info reaalajas

 

Käesolev infoleht osutab informatsiooni meid ümbritseva elektromagnetilise ilma kohta: Maa magnetväli ja Maad tabav Päikese röntgen- ja mikrolainekiirgus. Elektromagnetväljade tajumiseks inimesel meeleorganid puuduvad, kuid nende mõju tervisele on täheldatud. Kas elektromagnetiline ilm on hea või kehva, saab kontrollida allolevatelt infoväljadelt.

Soovitatav lugeda ka artiklit Peavalude seos Päikese aktiivsusega.

 


Olukord täna

Päikese rõntgenkiirgus

Maa geomagnetiline väli

Status

Status
[NORMAL]
Päikese röntgenkiirguse voog on vaikne (< 1.00e-6 W/m^2)
[QUIET]
geomagnetiline väli on täna vaikne
(Kp < 4)
[ACTIVE]
Päikese röntgenkiirguslik voog on aktiivne (>= 1.00e-6 W/m^2)
[UNSETTLED]
Geomagnetiline väli on täna rahutu
(Kp=4)
[M CLASS FLARE]
M-klassi päikeseloide on toimunud (>= 1.00e-5 W/m^2)
[STORM]
Täna on geomagnetiline torm
(Kp>4)
[X CLASS FLARE
X-klassi päikeseloide on toimunud (>= 1.00e-4 W/m^2)
* Magnettormi puhul vaata ka allolevat graafikut, kus on näha tormi kõrghetk.
[MEGA FLARE]
seninägematu röntgenkiirguse juhtum (>= 1.00e-3 W/m^2)
Arvatavasti kord 150a jooksul.
 

 

Kaks tähtsamat parameetrit

 

1.Maa magnetväli

Maa geomagnetilise välja kõikumine (KP-indeks), 3-päeva trend
Iseloomustab Maa magnetvälja kõikumise intensiivsust. KP 5 kvalifitseerub juba magnettormiks. Kuid keskkonnatundlikud inimesed võivad enesetunde muutust kogeda ka KP 3-4. Üks tulp väljendab 3 tundi.

 

Selgitused:
punaselt magnettorm (KP5-9)
,
kollaselt rahutu magnetväli (KP4)
, roheliselt norm.magnetväli (KP1-3)

 


Maa magnetväli täna (Nurmijärvi)
Kuidas magnetogrammi lugeda: magnetvälja tüüpiline ööpäevane kõikumine on 40nT, olles kõige madalamal kl 12 paiku. Päikesetuule ja päikeseloidete poolt teele saadetud laetud osakesed aga tekitavad magnetväljas üksikuid impulsse ning mikrovibratsioone, mida seostatakse enesetunde muutustega. Seega saab magnetogrammist välja lugeda, kas teatud kellaajal oli magnetväli rahulik (joon ühtlane) või häiritud (piikidega).Vertikaaltelg - Maa magnetvälja tugevus nanoteslades (nT); horisontaaltelg - kellaaeg UT, st sellele tuleb liita +2 tundi et saada Eesti aeg.

 

http://aurora.fmi.fi/public_service/images/NUR.jpg

Vaatluspunkt Nurmijärvi magnetobservatoorium, Tallinnast 114km N.

 

Võrdluseks: tüüpiline rahuliku magnetväljaga päev - ööpäevane muutus u 40nT leiab aset ühtlaselt, mis tuleneb Maa pöörlemisest; Rahutu magnetväljaga päev (magnettorm) - ülemise ja alumise tipu vahe on siin palju suurem u 200nT, samuti esinevad järsud kõikumised.

 

 

2. Päikese röntgenkiirgus

Röntgensähvatused Päikesel, 3-päeva trend

Kaasnevad päikeseloidetega, mis suunatuna Maa poole võivad tekitada magnettormi 2p pärast. Osade inimeste enesetunne on leitud mõjutatud olevat ka neist röntgensähvatustest, siis kui need toimuvad. Iga piik esindab röntgensähvatust või nende kogumikku.

 

Võrdluseks: Rahulik periood 3p; Aktiivne (päikeseloited järjest)

 

 

Muud parameetrid

 

Pulsatsioonid Maa magnetväljas, täna viimased 11t (Kiruna)

Vaatluspunkt Kiruna magnetobservatoorium, Tallinnast 960km NNW.

 


P
äikese aktiivsus viimased 3 kuud
(päikeseplekkide arv, päikesetuul, Maa geomagnetiline aktiivsus)


 

Virmaliste levipiirkond praegu
Päikesetuule ja Maa magnetvälja interaktsioonist sõltub ala, kus on näha virmalisi (punane ja kollane). Mida suurem ovaal, seda suurem on päikesetuule surve Maale ja rahutum geomagnetiline väli.

 

Võrdluseks:
rahuliku magnetvälja päev;
heitliku magnetväljaga päev, mil kõikumised polnud suured, aga siiski tihedad

 


Päikesetuul praegu

Päikesetuule kiirus ja intensiivusus iseloomustavad, kui tugeva surve all on Maa magnetväli, millest omakorda sõltub, kas magnetväli on rahulik või heitlik.

Explanation of Real-Time Solar Wind data dials


Päikesetuule 6p trend

http://terramagnetoscope.net/cgi-bin/solar_wind_last48hrs.pl

 


Maapinnale jõudev Päikese mikrolainekiirgus