Instituudist

 
Tegevusest, tehnilisest valmidusest,
töötajatest ja organisatsiooni kompetentsist
 
 

 

     
  Tutvustus
Uurime keskkonnanähtusi, millele seni vähe tähelepanu pööratud - looduslikud ja tehislikud elektri- ja magnetväljad (sh. maakiirgused). Loe lähemalt
     
  Personal
Erinevate teadusharude spetsialistid, kes soovivad anda oma panuse, et inimesed tervemad oleksid.
Loe lähemalt
     
  Mõõterühm
Keskkonnatervise teenustööd: elektri- ja magnetvaljad ning muud tervisetegurite mõõtmine ja hindamine kodudes, kontorites, töökohtadel ja mujal.
Loe lähemalt
     
  Tehniline katselabor
Laboritehnika hulka kuuluvad uue põlvkonna elektri- ja magnetväljade mõõturid ning muu katsete läbiviimiseks vajalik aparatuur.
Loe lähemalt
     
  Monitooringujaam
Maa madalsagedusliku kiirgusvälja pidev monitooring aitab meil analüüsida selle mõju inimestele ning tuvastada seoseid teiste keskkonnatingimustega, n Päikese aktiivsus.
Loe lähemalt


Meie mandaat on uurida elektromagnetväljade ja teiste keskkonnategurite mõju inimesele.

Käesoleva teabeportaali ning meie koolituste kaudu edastame vajalikku infot, kuidas kaitsta end nende kahjulike mõjude eest. Soovime, et saaksid elada ning teostada end parimal võimalikul viisil.