Instituudist

 
Uurime, mõõdame ja nõustame
 
 

 

 
Missioon ja tegevus
Keskkonnatervise ja Ohutuse Instituut on väikese kollektiiviga keskkonnaohuteguritele spetsialiseerunud uurimis- ja nõustamisasutus. Instituudi uurimistöö tegeleb peamiselt elektromagnetväljade, valguse ja optilise kiirgusega. Kuid nõustamist ja mõõtmisi osutatakse lisaks eeltoodule ka müra, mikrokliima ja ergonoomika ohutegurite osas. Uurimistööd tehakse uudsete kiirguskaitsematerjalide väljatöötamise osas.  Samuti testitakse muude keskkonna parenduslahenduste efektiivsust. Töid teostame üle Baltikumi ja Soomes.

Nõustame, kuidas luua elu- ja töökeskkond, mis toetaks tervist ja head enesetunnet. Nõustame, kuidas ära hoida töö- ja elukeskkonna ohuteguritest tingitud vaegusi. Elades ja töötades tervislikus keskkonnas, saab inimene teostada end parimal võimalikul viisil olles maksimaalselt produktiivne. Meie kogemuste põhjal võib tööviljakus tõusta isegi neli korda. Lähemalt teenustest SIIN.

Instituut teenib tulusid läbi teenuste ja toodete müügi ning läbi toetuste. Tuludega finantseeritakse teadusuuringuid ning korraldatakse keskkonnateadlikkuse ja ohutushoiu koolitusi.


Labor
Instituudi laboritehnika hulka kuuluvad uue põlvkonna mõõturid. Erinevalt tavapärastest seadmetest, millega kontrollitakse vastavust normidele, võimaldavad kaasaegsed mõõturid määrata ka ohutegurite põhjustajad.

Instituudi tehniline labor viib läbi ka arendustööd spetsiaalaparatuuri  väljatöötamisel, et vastata kaasaja tehnoloogilistele väljakutsetele keskkonnategurite kvantitatiivsel hindamisel.

  
 

 

Teenindame üle Baltikumi ja ka Soomes.

 

 

 

 

 

Elektrostressist on kujunemas tehnologiseeritud ühiskonna moehaigus. WHO on kutsunud riike ja organisatsioone üles teostama uurimusi lisaandmete saamiseks, selle probleemi käsitlemisel./font>